X

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Nâng cao giá trị cho bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi

Cơ Bản
999.000 đ
 • Xử lý sự cố và thông báo kịp thời cho Khách Hàng
 • Sao lưu dữ liệu 1 lần / tuần
 • Cài đặt Webmaster Tools và Google Analytic
 • Viết bài chuẩn SEO theo yêu cầu: 25 bài
 • Biên tập lại gọn gàng, khoa học, sáng tạo các bài viết đã có trên Website: 10 bài
 • Báo cáo hoạt động quản trị Website
 • Tư vấn giải pháp Marketing Online
Phổ Thông
1.299.000 đ
 • Xử lý sự cố và thông báo kịp thời cho Khách Hàng
 • Sao lưu dữ liệu 1 lần / tuần
 • Cài đặt Webmaster Tools và Google Analytic
 • Tối ưu chuẩn SEO cho ảnh như chỉnh sửa kích thước, giảm dung lượng…
 • Kiểm tra lỗi liên kết và khắc phục
 • Tạo liên kết link chặt chẽ giữa các chuyên mục, bài viết trên Website
 • Tạo file sơ đồ Website, file robot.txt
 • Viết bài chuẩn SEO theo yêu cầu: 30 bài
 • Biên tập lại gọn gàng, khoa học, sáng tạo các bài viết đã có trên Website: 20 bài
 • Báo cáo hoạt động quản trị Website
 • Tư vấn giải pháp Marketing Online
VIP
2.699.000 đ
 • Xử lý sự cố và thông báo kịp thời cho Khách Hàng
 • Sao lưu dữ liệu 1 lần / tuần
 • Cài đặt Webmaster Tools và Google Analytic
 • Tối ưu chuẩn SEO cho ảnh như chỉnh sửa kích thước, giảm dung lượng…
 • Kiểm tra lỗi liên kết và khắc phục
 • Tạo liên kết link chặt chẽ giữa các chuyên mục, bài viết trên Website
 • Tạo file sơ đồ Website, file robot.txt
 • Viết bài chuẩn SEO theo yêu cầu: 60 bài
 • Biên tập lại gọn gàng, khoa học, sáng tạo các bài viết đã có trên Website: 30 bài
 • Chỉnh sửa banner, slidershow, ảnh đại diện theo yêu cầu
 • Báo cáo hoạt động quản trị Website
 • Tư vấn giải pháp Marketing Online
PRO
3.999.000 đ
 • Xử lý sự cố và thông báo kịp thời cho Khách Hàng
 • Sao lưu dữ liệu 1 lần / tuần
 • Cài đặt Webmaster Tools và Google Analytic
 • Tối ưu chuẩn SEO cho ảnh như chỉnh sửa kích thước, giảm dung lượng…
 • Kiểm tra lỗi liên kết và khắc phục
 • Tạo liên kết link chặt chẽ giữa các chuyên mục, bài viết trên Website
 • Tạo file sơ đồ Website, file robot.txt
 • Viết bài chuẩn SEO theo yêu cầu: 90 bài
 • Biên tập lại gọn gàng, khoa học, sáng tạo các bài viết đã có trên Website: 50 bài
 • Chỉnh sửa banner, slidershow, ảnh đại diện theo yêu cầu
 • Thiết kế banner, slidershow, ảnh đại diện mới
 • Tạo chat online
 • Báo cáo hoạt động quản trị Website
 • Tư vấn giải pháp Marketing Online

Leave a Reply

Message
Your Name *
Your Email *
Website

Contact us

hay de chung toi giup ban!

Giúp bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi và cũng là cách mà bạn nâng cao giá trị của chính doanh nghiệp bạn. Call me: 0985.118.539

Name: Vương Nguyễn
Phone: 0985118539
Skype: vuong.nguyen2168